Desengrasantes fosfatantes

Instalación de desengrase fosfatado por inmersión con Desengrasantes fosfatantes